Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

20:45
0441 bb6e 500

Crimson and clover, Xuebing DU

LejdiWioletta
20:44
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaNoCinderella NoCinderella
20:38
8404 d2ae 500

h0odrich:

Old Paintings vs. Pictures I’ve Taken of The Sky // Home & Lock Screen Combos

Reposted fromensh ensh viainsanedreamer insanedreamer
LejdiWioletta
20:37
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viabylejaka bylejaka
20:32
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaOFFka OFFka
LejdiWioletta
20:31
6490 3eb5 500

July 14 2018

LejdiWioletta
15:51
I właśnie tego wieczoru zamiast "dobranoc" powiedzieliśmy sobie "żegnaj".
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
LejdiWioletta
15:45
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaNoCinderella NoCinderella
LejdiWioletta
15:44
LejdiWioletta
15:43
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid viaNoCinderella NoCinderella
LejdiWioletta
12:40
Uwierz w siebie! Wszystko możesz, wszystko jest możliwe. Zamiast wiecznie podcinać sobie skrzydła, rozłóż je i zobacz jakie są piękne i potężne.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
LejdiWioletta
12:40
Obiektywnie rzecz biorąc życie jest piękne. Jeśli tego nie widzisz, to problem jest nie w świecie, tylko w sposobie Twojego patrzenia. 
— Beata Pawlikowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
LejdiWioletta
12:40
Na błędach się uczymy. Każde potknięcie nas wzmacnia. Nasze przeżycia nas budują, pozwalają odnaleźć siebie i zrozumieć, że życie jest nieprzewidywalne i nie można z niego zrezygnować, gdyż nigdy nie wiemy, co czeka za rogiem. A mogą to być rzeczy piękne. 
— Monika Jagodzińska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
LejdiWioletta
12:37
8122 8174
Reposted fromsavatage savatage
LejdiWioletta
12:31
"Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym".
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromhelven helven
LejdiWioletta
12:17
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
LejdiWioletta
12:07
2967 8166
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
LejdiWioletta
12:07
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer

July 13 2018

LejdiWioletta
21:53

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaNoCinderella NoCinderella
21:52
4665 f7be 500
Reposted fromsunlight sunlight viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl