Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

LejdiWioletta
01:50
4222 b073 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
LejdiWioletta
01:50
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
LejdiWioletta
01:38
W miłości nie chodzi o to, na co patrzymy, tylko kto patrzy
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
Reposted fromavooid avooid
LejdiWioletta
01:34
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
LejdiWioletta
01:32
3211 4682
Reposted fromframbuesa frambuesa
LejdiWioletta
01:32
Mam dla Ciebie tyle słów, tyle słów, że boję się, że nie wystarczy mi życia, żeby je wypowiedzieć w Twoje usta.
Mam dla Ciebie tyle tęsknoty, tyle pragnień, wiesz, to wszystko mnie boli, bo nic nie ma ujścia, wszystko będzie we mnie, dopóki, dopóki Ty nie przyjdziesz.
Obiecuję Ci, że dam Ci wszystko, dam Ci wszystko – nie boję się tych słów, bo jesteś jedynym na co czekam.
Nie mogę spać, nie mogę jeść, nie mogę żyć, bo nie wiem czy przyjdziesz.
— zapominanie.soup.io / moje własne listy do m.
Reposted fromzapominanie zapominanie
LejdiWioletta
01:28
Reposted frombluuu bluuu
LejdiWioletta
01:28
LejdiWioletta
01:26
8620 b9bc
Reposted fromkarahippie karahippie
LejdiWioletta
01:25
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaseaweed seaweed
LejdiWioletta
01:25
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaseaweed seaweed
LejdiWioletta
01:25
Każdej nocy starałam się, by nie było Ci zimno. 
LejdiWioletta
01:21

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis via000monnnn066 000monnnn066
01:09
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaMezame Mezame

December 30 2017

03:22
1830 9b21

December 29 2017

LejdiWioletta
07:28
8226 be82
Reposted fromsavatage savatage
LejdiWioletta
07:17
8951 1ffd
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
LejdiWioletta
07:13
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaSkydelan Skydelan
LejdiWioletta
07:13
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
LejdiWioletta
07:13
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl